ΑΑNAMETITLEΜΗΤΕRATINGTELEMAILWEBSITE
ΑΑΟΝΟΜΑΤΙΤΛΟΣΜΗΤΕΚΛΕΙΔΙΑΤΗΛEMAILΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
GIAGKOGLOY XARIKLEIANIREAS10750132 Κλειδιά2 Κλειδιά6977388335theoklis@gmail.com
MANOLIS BASILEIOSPETRADAKI0983Κ112Κ03573002 Κλειδιά2 Κλειδιά6973219265petradaki.manolis@gmail.com
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑLEONIDAS APARTMENTS & SUITES 211615353 Κλειδιά3 Κλειδιά3 Κλειδιά6978018222leonidas@halkidiki.comleonidasapartments.gr/en/
FRAGKOYDIS KON/NOSLEONIDAS APARTMENTS & SUITS 111445333 Κλειδιά3 Κλειδιά3 Κλειδιά6976689089kostasfragkoudis@gmail.grleonidasapartments.gr/en/
FRAGKOYDIS KON/NOSLEONIDAS APARTMENTS & SUITES 11445793 Κλειδιά3 Κλειδιά3 Κλειδιά6976689089kostasfrangkoudis@gmail.gr